சிலருக்கு ஜோதிடம் பலிக்காமல் போவது ஏன்

சிலருக்கு ஜோதிடம் பலிக்காமல் போவது ஏன்

மனிதர்களின் எதிர்காலம் பற்றி கூறும் ரகசியம்’ என்னும் ஜோதிடக் கலை தொடக்கத்தில் அரசர்கள் பிரபுக்கள் குறு நில மன்னர்கள் போன்றவர்களுக்கே பயன்பாட்டில் இருந்தாலும், தற்காலத்தில் எங்கும் எதிலும் ஜோதிடக்கலை நுழைந்து விட்டது. மனிதர்களுக்கு ஜாதகத்தில் உள்ள கிரக நிலைகளுக்கு ஏற்றவாறு எதிர்கால பலன் கூறும் ஜோதிடம் எல்லோருக்கும் பலிதம் ஆகுமா? என்றால், எண்பது சதவிகிதம்தான் பலிதம் ஆகும்.

சிலருக்கு ஜோதிடம் பலிக்காமல் போவது ஏன்? அதற்கான கிரக நிலைகள் என்னென்ன?

மனிதர்களின் பிறப்பு, இறப்பு, அமையும் புத்திரர்கள், ஒருவரது அந்தரங்கம், பற்றி துல்லியமாக கூறிவிடமுடியாது. கால நேரத்தை குறிக்கும்போது, ‘தி டைம் ஸ்லிப்’ என்று கூறுவதுபோல ஜோதிடத்தின் பலன்களும் சில வேளைகளில் தவறிவிடுவதும் உண்டு. அவ்வாறு பலன்கள் தவறிவிடும்போது ஜோதிடமே தவறு என்று கூறிவிடக் கூடாது.

கால நேரம், கிரகங்கள் சுழற்சி இதனை ஈர்க்கும் சக்தியாக இருக்கும். நமது பூமியின் சுற்றுவட்டப்பாதை இவற்றில் எங்காவது சிறு மாறுதல் நடக்கும்போது ஜோதிடப் பலன்கள் தவறி விடக்கூடும்.

நமது கைரேகை சாஸ்திரத்தில் சந்திரமேட்டில் சக்கரம், சூலம், வேல் போன்ற அமைப்புகள் இருந்தால், அவர்களுக்கு கைரேகை பலன்கள் கூறமாட்டார்கள். காரணம் அவ்வாறு கூறினால்,சொல்லும் வாக்கு பலிதம் ஆகாது.

இவர்களது படைப்பு, கடவுளின் நேரடிகண்காணிப்பில் இருப்பதாக கருதப்படும். இவர்களது படைப்பில் வேறு ஏதோ ஒரு கூடுதல் நோக்கம் இருக்கும். அந்த நோக்கம் முடியும் வரை பூமியில் ஜீவிப்பார்கள்.

இவை ஒருபுறம் இருந்தாலும், நாம் சாலைகளின் ஓரத்தில் அழுக்குத் துணிகளுடன், உடல் வாடை பிடித்த மனநிலை பாதித்த மனிதர்களையும், பிச்சை எடுத்துப் பிழைக்கும் அகோரிகள், விகாரமான உடல் முகம்கொண்ட மனிதர்களைப் பார்த்து இருப்போம். இவர்களைப் பார்க்கும்போது ஜோதிடம் இவர்களுக்குப் பலிக்குமா? பலிக்காதா? என்றெல்லாம் நினைப்போம்.

நிச்சயம் இவர்களுக்கு ஜோதிடம் பலிக்காது. காரணம் அவர்களது படைப்பு அதற்காகவே இருக்கும். அப்படியென்றால்

இவர்களுக்கு எந்தக் கிரகமும் நன்மை செய்யாது என்றுதான் கூறவேண்டும். சரி, ஜோதிடம் பலிதம் ஆகாத ஜாதக கிரக நிலைகளைப் பற்றிப் பார்ப்போம்.

Rates : 0

Loading…